ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης

Το www.stilpno.gr είναι ο ιστότοπος, όπου παρουσιάζονται τα προϊόντα της ελληνικής ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΙΛΠΝΟ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο ΣΤΙΛΠΝΟ και έδρα την Ηλιούπολη Αττικής, οδός Ζαΐμη 10 (ΑΦΜ: 801668706 / Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης). Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «ΣΤΙΛΠΝΟ Ο.Ε.»  επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων κλπ. που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στον ιστότοπο www.stilpno.gr προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι κάθε τρίτου που τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, παρεμβαίνει, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της «ΣΤΙΛΠΝΟ Ο.Ε.»  ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. Η «ΣΤΙΛΠΝΟ Ο.Ε.» απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε χρήση  ή αναπαραγωγή του περιεχόμενου του ιστότοπου www.stilpno.gr από τρίτους χωρίς την ρητή άδεια της «ΣΤΙΛΠΝΟ Ο.Ε.». Η ιστοσελίδα δύναται να παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η «ΣΤΙΛΠΝΟ Ο.Ε.» δε δύναται να παρέμβει και, ως εκ τούτου, δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

Λοιποί Όροι

Το www.stilpno.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του ιστότοπου www.stilpno.gr καθώς και να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, χωρίς την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή. Το www.stilpno.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και σχολίων. Για κάθε διαφορά σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Στοιχεία Εταιρείας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΤΙΛΠΝΟ Ο.Ε., ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΙΛΠΝΟ, ΑΦΜ: 801668706 ΔΟΥ:ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ , ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 161162802000, ΕΔΡΑ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ